O mnie

Rzeszowianin

Urodziłem się w Rzeszowie w 1950 r. Oboje Rodzice pochodzą z Turzy koło Sokołowa Małopolskiego. Jestem najstarszym z czterech ich synów. Wszyscy wraz z rodzinami mieszkaliśmy w Rzeszowie. Jestem żonaty. Żona jest koleżanką ze studiów, a nasz syn ma 50 lat i jest informatykiem. Mamy dwóch wspaniałych wnuków.
Ukończyłem w Rzeszowie kolejno: podstawową Szkołę Ćwiczeń, podstawową szkołę muzyczną i II liceum Ogólnokształcące a potem matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Praca zawodowa

Pracowałem jako informatyk i menedżer. Najpierw byłem programistą w Ośrodku Obliczeniowym WSK PZL Rzeszów. Potem pracowałem w ETOBIE i Wojewódzkim Ośrodku Obliczeniowym NBP, by w końcu przez 15 lat na różnych stanowiskach (m.in prezes RCI BITBANK sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie i wiceprezes Softbank Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku) kierować zespołem informatyków wywodzących się z Ośrodka Obliczeniowego NBP. Po przejęciu naszego zespołu przez ASSECO swoją karierę zawodową zakończyłem już w tej firmie. Od 8 lat jestem na emeryturze.

Moja przynależność polityczna

W 1992 roku zapisałem się do Partii Konserwatywnej założonej przez Aleksandra Halla i Kazimierza Ujazdowskiego. Następnie, intensywne wtedy zmiany na scenie politycznej spowodowały, że wraz z moim środowiskiem politycznym znalazłem się w Stronnictwie Konserwatywno-Ludowym, w którym naszymi liderami byli Józef Śliż, Jan Rokita i Artur Balazs. Stronnictwo to w 2002 roku w swojej większości wstąpiło do Platformy Obywatelskiej i w niej jestem do dzisiaj. 

Samorząd

Do samorządu trafiłem w 1990 roku z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” i jestem w nim do dzisiaj, jest więc oczywiste, że praca w radzie miasta wypełniła znaczącą część mojego życia.
Po drodze zaś w latach 1990-1994 byłem Przewodniczącym Prezydium Sejmiku Samorządowego Województwa Rzeszowskiego i członkiem Prezydium Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego z siedzibą w Poznaniu. Potem przez 8 lat pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta, a w 2005 i od 2010 jestem jej przewodniczącym.
Napisałem trochę notatek do lokalnej prasy oraz artykułów w piśmie samorządowym Wspólnota. Odkąd jednak pojawił się facebook piszę raczej tam – chociaż nie za często.
Z ramienia naszego miasta w charakterze prelegenta lub panelisty uczestniczę także w konferencjach poświęconych samorządowi terytorialnemu. Jestem również przedstawicielem Rzeszowa w Związku Miast Polskich.

Moja działalność społeczna

W roku 1980 byłem współzałożycielem NSZZ „Solidarność” w WSK PZL Rzeszów a w latach 1984-86 członkiem rady Pracowniczej w tym zakładzie. Następnie, już po odzyskaniu przez Polskę suwerenności, w 1993 roku współzakładałem Fundację Rozwoju Ośrodka Akademickiego w Rzeszowie. Współtworzyłem również Fundację Rozwoju Szkolnictwa Muzycznego, zaś w latach 2008 – 2014 – byłem wiceprezesem Stowarzyszenia budowy pomnika płk Łukasza Cieplińskiego.

Hobby

Piesza turystyka górska brydż, podmiejskie wycieczki rowerowe i grzybobranie.