Aktywność w Radzie

W dotychczasowych moich kadencjach pracowałem m.in. w komisjach: edukacji, gospodarki przestrzennej,  zdrowia, regulaminowo-statutowej, gospodarki komunalnej i ekonomiczno-budżetowej. Byłem autorem wielu projektów uchwał kierowanych na sesję przez mój klub, a także autorem i inicjatorem m.in. pierwszego projektu uchwały o Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim zanim jeszcze stało się to ustawowym obowiązkiem, uchwały o zasadach przyznawania honorowych wyróżnień naszego miasta. a także uchwały o likwidacji pomnika armii Czerwonej (niestety do dzisiaj nie wdrożonej w życie). Współtworzyłem również pierwszą uchwałę o powołaniu Rady Seniorów.

W kadencji mijającej naturalną koleją rzeczy najwięcej czasu pochłaniało mi kierowanie pracą Rady, a pozostałe pola mojej aktywności w Radzie były następujące.

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka komunalna

Sport

Finanse

Jako przewodniczący rady:

Aktywność medialna

Inwestycje

Na zewnętrz