Powietrze, czyli walka ze smogiem

To jest długotrwały wielowątkowy proces, wymagający sporych zasobów, ale z oczywistych względów konieczny do przeprowadzenia. W minionej kadencji zakończył się program „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” w ramach którego w domkach jednorodzinnych wymieniano kotły na paliwo stałe na kotły bardziej ekologiczne.
Aktualnie miasto jest uczestnikiem 3 programów finansowanych przez państwo, których celem jest poprawa jakości powietrza. Są to.

Czyste powietrze

Program przeznaczony jest dla właścicieli domów jednorodzinnych. Dofinansowanie można uzyskać na termomodernizację budynków oraz na wymianę nieefektywnego źródła ciepła (tzw. kopciucha) na źródło nowe oraz inne niezbędne prace. Szczegóły tu: ZOBACZ

Ciepłe mieszkanie

Właściciele mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym mogą ubiegać się o środki na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe na inne bardziej ekologiczne systemy lub podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego systemu ogrzewania. Więcej tutaj: ZOBACZ

STOP SMOG

Jest w całości finansowany przez budżety państwa i miasta, bo służy realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych. Na razie jednak nie działa i wymaga korekty, gdyż kwota dofinansowania, jaką oferuje, jest zbyt niska w stosunku do wartości zadań, które miałby finansować.

Dwa pierwsze z tych programów cieszą się wzrastającym zainteresowaniem, a w Wydziale Klimatu Urzędu Miasta jest komórka, która służy mieszkańcom wszelką pomocą przy składaniu wniosków o dofinansowanie. W niektórych przypadkach może ono sięgać nawet 90% kosztów. Mimo to warto by było pomyśleć o dołożeniu przez Miasto jeszcze paru procent, żeby dać wyraz naszemu poparciu dla tego typu działań.