Ścieżki rowerowe

Elementem SUMP będą również opracowania dotyczące ścieżek rowerowych. Szczycimy się wprawdzie, że na tle innych miast mamy ich proporcjonalnie więcej, lecz dla każdego jeżdżącego intensywnie na rowerze jest jasne, że nie stanowią one zwartego systemu, a i ich jakość w niektórych miejscach pozostawia wiele do życzenia. W obecnej perspektywie finansowej UE pojawią się środki na takie zadania. Co więcej są mechanizmy, które powinny zmobilizować do współpracy naszych sąsiadów, aby ten układ ścieżek wybiegał również poza miasto. Dlatego niezbędne jest zrobienie inwentaryzacji obecnego stanu i zaproponowanie najważniejszych przedsięwzięć. Trzeba jednak pamiętać, że budowa takiego systemu, oprócz kwestii finansowych, napotyka na jedną trudność: brak wystarczającej przestrzeni. Od czegóż jednak są urbaniści i drogowcy – jakieś rozwiązania na pewno się znajdą